Rondkijken, Luisteren en Vragen Stellen

Ik start nooit zonder een kennismakingsgesprek en een rondgang ter plaatse.

Ik ga een hoop vragen stellen om een duidelijk zicht te krijgen over hoe het er nu aan toe gaat, welke plannen je hebt, waar je nu al van weet dat het zo niet verder kan,… en dit over drie werkdomeinen heen:

 • Je productie-ondersteunende goederen en de leveranciers
 • Je inkoopprocessen
 • Het fysieke beheer van de producten zoals het er nu aan toe gaat

Op basis van deze eerste snelle analyse  en de vergaarde informatie vorm ik mij een idee van :

 • de belangrijkste werkpunten in functie van de drie werkdomeinen
 • hoeveel tijd het in beslag gaat nemen om informatie boven water te krijgen
 • op welke medewerking ga ik kunnen rekenen

Mijn veiligheidsschoenen - hoge zwarte S3 met overneus - mogen vuil worden !

Go | NoGo

We zetten ons opnieuw rond de tafel en bespreken in detail het projectvoorstel.

Ik zal aangeven wat u van mij kan verwachten en welke inbreng ik van u

en uw team verwacht op gebied van :

 • leveranciersgegevens
 • artikelgegevens
 • goedkeuringsprocedures
 • uw toelichting bij de huidige manier van werken

Uw inbreng zal mee de projectkost bepalen. Deze is de som van het ingeschatte aantal halve dagen vermenigvuldigt een halve dagtarief.

Ligt uw bedrijf in Vlaanderen, dan kan uw bedrijf financiële steun krijgen via de kmo-portefeuille van het Vlaamse Gewest.

Stappenplan

Het projectvoorstel is opgebouwd uit :

 • de analyse van de huidige situatie

 • de optimalisatiestappen

 • de doelstellingen

 • de uitvoeringsfase

Omdat het hier gaat om een veranderingsproces is het heel belangrijk dat we starten met een duidelijke communicatie over :

 • waarom we besloten hebben om veranderingen door te voeren

 • wie hier bij betrokken wordt

 • wat we hiermee willen realiseren

 • in welke volgorde we de werkpunten gaan aanpakken

Zwakke punten in het eerste en tweede werkdomein dienen aangepakt en gepland te worden vooraleer er automatische beheeroplossingen in gebruik worden genomen.

Waarom Convium

Ik heb de flexibiliteit om vanuit verschillende werkdomeinen een project te kunnen aanpakken :

 • leveranciers optimalisatie

 • inkoopprocessen stroomlijnen

 • productbeheeroplossingen

Als zaakvoerder van Convium geef ik u een onafhankelijk advies, zonder enige werknemers-afhankelijkheid van product- of systeemleveranciers.

Hierdoor kunnen wij samen de beste mix samenstellen van performante bestaande leveranciers

en nieuwe leveranciers op basis van meetbare evaluatiecriteria.

Call Now ButtonContacteer mij