Als KMO, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep kan U genieten van een aantal subsidiemaatregelen van de Vlaamse Gemeenschap.

KMO Portefeuille 
Via de vernieuwde KMO Portefeuille - een laagdrempelige en interactieve webtoepassing - van Agentschap Innoveren & Ondernemen, kunnen KMO's,  zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep subsidies bekomen voor de ondersteuning in hun professionalisering.

De steun kan verkregen worden bij de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten die verleend worden door geregistreerde dienstverleners.

Kleine ondernemingen kunnen 30% subsidie bekomen tot een maximum van €7.500 op jaarbasis.
Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie tot een maximum van €7.500 op jaarbasis.

KMO-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitrajecten)

De KMO-groeisubsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen wil bij KMO's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject.

De subsidie bedraagt 50% voor het inkopen van extern strategisch advies (externe versterking door advies van consultancy) en/of 50% van de loonkost bij het aanwerven van een strategisch medewerker (interne versterking). Het steunplafond per advies of aanwerving bedraagt €25.000. Per kalenderjaar kan per KMO tot €50.000 subsidie worden bekomen.

Het extern advies en/of de nieuwe aanwerving, waarvoor de subsidie gevraagd wordt, dient noodzakelijk en van strategisch belang te zijn om het groeitraject uit te voeren. De oriëntatie- en heroriëntatieprocessen zijn strategisch belangrijk voor de KMO en leiden tot een lange termijn beslissing over het groeitraject. Het groeitraject is een sleutelmoment voor de onderneming en heeft een fundamentele impact op het volledige bedrijfsfunctioneren.

Call Now ButtonContacteer mij