Beheer van producten in kleine magazijnbakken

Slim beheren van kleine onderdelen en MRO verbruiksgoederen met TeDaLoS sensor-units

Te hoge operationele inkoop- en beheerkosten voor de indirecte of MRO materialen.

Probleem: een steeds groter wordende informatiekloof

Naast producten die per pallet worden aangekocht en gestockeerd, heeft elk bedrijf honderden andere producten op voorraad liggen om zijn activiteiten te kunnen uitoefenen.

Dozen met kantoorbenodigdheden, magazijnbakken met reserveonderdelen van de machines, dozen met lampen, rollen tape, lagers, veiligheidsschakelaars, zekeringen, handgereedschappen, batterijen, enz. staan in één of meerdere magazijnen op legborden en palletrekken.

Bij grondstoffen en halffabricaten is voor elke artikel een databestand met voorraadparameters gemaakt. De voorraden worden via een voorraadbeheersysteem beheerd.

Voor de honderden indirecte en MRO[1] materialen is het eerder uitzondering dan regel dat hier voor elk product een databestand met minimum en maximum voorraadparameters wordt aangemaakt.

Het beheer gebeurt op basis van een dagelijkse visuele controle door de magazijnmedewerker(s) of de medewerkers zelf. Met kaarten, stickers of door de lege magazijnbakken en verpakkingen op een verzamelplaats neer te zetten, wordt aangegeven dat er dient bijbesteld te worden.

Corona gerelateerde afwezigheid, tijdelijke werkloosheid, verplicht thuiswerk, onderbreken telkens opnieuw de voorziene visuele controlerondes. Om kosten te besparen wordt ook het aanleggen van reservevoorraden afgeremd. De continuïteit van de herbevoorrading komt zo in het gedrang, zeker indien er piekverbruiken zijn geweest.

Medewerkers verwachten dat er nog steeds voldoende voorraad aanwezig zou moeten zijn. De realiteit is net het tegenovergestelde. Iedere afdeling tot zelfs de individuele medewerkers beginnen eigen voorraadjes aan te houden. Dit hamstergedrag leidt tot Maverick Buying [2], wat nog meer kosten en ondoorzichtigheid tot gevolg heeft.

“Voorraden hamsteren” is het signaal dat zo wordt gegeven!

De oplossing: Digitale inventarisatie sensor-units

Draadloze sensor-units worden onder uw bestaande magazijnbakken of de dozen met de producten geplaatst.

De sensor-eenheden worden geconfigureerd geleverd. Een configuratietraining van de medewerkers is hierdoor niet nodig. De virtuele koppeling van de sensoreenheid aan het artikel en de opslagplaats gebeurt op afstand en kan op elk moment worden gewijzigd.

De sensor-eenheid meet automatisch de actuele voorraad. Het voorraadniveau kan online worden opgevolgd zonder een controle ter plaatse. Deze digitale meetwaarden worden meermaals per dag draadloos en zonder koppeling met het IT netwerk doorgestuurd naar de TeDaLoS cloud. Herbevoorradingsvoorstellen worden automatisch gegenereerd zodra het ingestelde alarmpeil wordt overschreden.

Het resultaat: Lagere operationele kosten en hogere beschikbaarheid

Het verbruik van indirecte of MRO materialen wordt automatisch gedetecteerd door sensoren zonder dat er nog nood is aan een fysieke inventarisatie. Voor elke voorraadlocatie die is uitgerust met een digitale inventarisatie sensor-unit, krijgt de thuiswerkende magazijnverantwoordelijke of aankoper het juiste beeld van de beschikbare voorraad.

Industrial Small Single

De INDUSTRIAL SMALL SINGLE sensor-unit kan gemakkelijk onder de magazijnbak of doos gekleefd worden. Worden de onderdelen met bak en al meegenomen, dan nog heeft u permanent zicht op de reële voorraad. Zakt de voorraad beneden het minimum niveau, dan krijgt u per mail een alarmmelding. Alle artikelgegevens die werden opgeladen, staan hier in vermeld zodat u direct kan bestellen.

[1] MRO staat voor Maintenance, Repair en Operations

[2] Maverick Buying is het aankopen buiten de vastgelegde inkoopkanalen om

Call Now ButtonContacteer mij